Tüm dünyaca kabul edilmiş bir standart olan ISO 9000 standardı yönetim sistemi standardıdır. Kalite yönetimden başlar ve en alt çalışana kadar gider. ISO 9000 standardı büyüklükleri ve yaptıkları iş ne olursa olsun tüm işletmelere uygulanmaktadır. 
 
Kalite Yönetim Sistemi ile; tüm faaliyetlerde pozitif gelişmeler sağlanacaktır. Sistem sürekli gelişim esasına göre gelişim planlarına sahip olacak, müşteri memnuniyeti ile çalışanların katılımı artacak, sorumluluk ve başarı tüm çalışanlar tarafından paylaşılacaktır. 
 
Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması kuruluşa; Kalite politikasının olmasını, hedeflerle yönetilmesini, Kurumsallaşmayı, Rekabet edebilmeyi, Güvenilir bir kurum olmayı, imajının gelişmesini, Müşterinin istemiş olduğu ürün/hizmetin istenilen şartlarla müşterinize ulaşmasını, Sürekli iyiye doğru giden bir kuruluş olmanızı sağlayacaktır.